The role of goal adjustment in symptoms of depression, anxiety and fatigue in cancer patients receiving psychosocial care: A longitudinal study

Lei Zhu, Adelita V. Ranchor, Marije van der Lee, Bert Garssen, Robbert Sanderman, Maya J. Schroevers*, Frideric van Sonderen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of goal adjustment in symptoms of depression, anxiety and fatigue in cancer patients receiving psychosocial care: A longitudinal study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Keyphrases