The role of Hemochromatosis C282Y and H63D gene mutations in type 2 diabetes: findings from the Rotterdam Study and meta-analysis

OT Njajou*, BZ Alizadeh, N Vaessen, J Vergeer, J Houwing-Duistermaat, A. Hofman, HAP Pols, CM van Duijn

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2112-2113
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes Care
Volume25
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1-nov.-2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit