The role of high density lipoprotein in sepsis

Henk J. van Leeuwen, A.P. Van Beek, G.M. Dallinga-Thie, J.A.G. Van Strijp, J. Verhoef, K.P.M. Van Kessel

OnderzoeksoutputProfessional

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)102-110
Aantal pagina's9
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume59
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep-2001

Citeer dit