The role of microRNAs in T cell activation and ageing

Nato Teteloshvili

  Onderzoeksoutput

  1116 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Veroudering van T cellen wordt gekenmerkt door veranderingen in de samenstelling van de verschillende T cel subsets en veranderde functionaliteit. In dit onderzoek hebben we bestudeerd wat de rol is van microRNAs (miRNAs) bij T cel veroudering. Op basis van een review van de huidige literatuur concludeerden we dat miRNA expressie patronen veranderen onder invloed van T cel activatie en maturatie en dat T cel subsets een eigen karakteristiek miRNA expressie patroon hebben. Voor een selectie van miRNAs toonden wij zelf vervolgens aan dat T cel activatie resulteerde in dynamische verschillen in miRNA expressie patronen met duidelijk verschillen tussen “helper” en “cytotoxische” T cellen. Op basis van onderzoek in T cel klonen konden wij bovendien aantonen dat het aantal celdelingen een significante invloed heeft op het miRNA expressie patroon, ongeacht de leeftijd van de donor van de T cellen. Daarnaast hebben we gevonden dat miR-9 een belangrijke rol speelt bij T cel signalering en T-cel proliferatie. In primaire T cellen zagen we verouderingsverschillen in met name CD45RO- T cellen en niet in de CD45RO+ T cellen. Deze verschillen konden gedeeltelijk worden verklaard door verschillen in T cel compositie en T cel activatie. Functionele studies naar verlies van CD28 expressie, een belangrijke marker van T cel veroudering, toonde aan dat het miR-23a~24-2 cluster een regulerende rol speelt bij het door IL-15 geïnduceerde verlies van CD28. Tot slot hebben we de rol van miR-21 onderzocht in Jurkat cellen. Remming van miR-21 in Jurkat cellen heeft een sterk negatief effect op de groei. Om de verantwoordelijke miR-21 target genen te identificeren hebben we via een experimentele techniek miR-21 target genen geïdentificeerd. Het pro-apoptotische LATST1 eiwit, bleek het sterkst te worden gereguleerd door miR-21. Deze regulatie werd bevestigd in een luciferase reporter test. Samenvattend hebben we in dit proefschrift het expressie patroon en de rol van miRNAs bij T cel activatie en veroudering onderzocht.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van den Berg, Anke, Supervisor
  • Boots, Mieke, Supervisor
  • Kroesen, Bart Jan, Co-supervisor
  • Kluiver, Joost, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-jan-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8526-6
  Elektronische ISBN's978-90-367-8525-9
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit