The role of Protocadherin 9 in layer 6 of the cortex in sensory-related behavioural tasks

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S39-S40
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume31
Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
DOI's
StatusPublished - feb-2020
EvenementECNP Workshop on Junior Scientists in Europe - Nice, France
Duur: 5-mrt-20208-mrt-2020

Citeer dit