The role of social communication networks in implementing educational innovations in healthcare

E. Jippes

Onderzoeksoutput

454 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe kan men effectief en efficiënt een gemoderniseerd competentiegericht curriculum voor de medisch specialistische vervolgopleidingen ontwerpen? En vervolgens implementeren? Het onderzoek van Erik Jippes richt zich op deze vragen, waarbij specifiek gekeken werd naar de rol van sociale netwerken in dit implementatieproces. Onderwerp van studie waren ook de bevorderende en belemmerende factoren voor het implementatieproces van een competentiegericht curriculum voor de medisch specialistische vervolgopleidingen obstetrie & gynaecologie en kindergeneeskunde. Verder is de literatuur over de structurale kant van sociale netwerken uitgebreid met kennis over het belang van centraliteit, dichtheid en segmentatie. Het is van belang procesmaatregelen toe te voegen aan het natuurlijke proces van diffusie door sociale netwerken. De grote dataset en geavanceerde analysetechnieken maakten het mogelijk deze verbanden te ontdekken. Dit proefschrift kan artsen ervan bewust maken dat sociale netwerken kunnen worden ingezet. Verder biedt het beleidsmakers, opleiders, supervisoren en arts-assistenten aanbevelingen om competentiegericht curricula voor de medisch specialistische vervolgopleidingen te ontwerpen én implementeren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Engelen, Johannes, Supervisor
  • Brand, Paul, Supervisor
  • Achterkamp, M.C., Co-supervisor
  • Pols, J., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning31-mei-2012
Plaats van publicatieBudapest
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-5513-9
StatusPublished - 2012

Citeer dit