THE ROLE OF THE LIVER IN THE CLEARANCE OF IGG IMMUNE-COMPLEXES FROM THE CIRCULATION

SM VANDERLAANKLAMER*, A FERINGA, KA TENHOOR, JE ATMOSOERODJO, MJ HARDONK, PJ HOEDEMAEKER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)401-401
Aantal pagina's1
TijdschriftCell Biology International Reports
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1983

Citeer dit