The role of therapeutic drug monitoring in individualised drug dosage and exposure measurement in tuberculosis and HIV co-infection

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)569-571
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2015

Citeer dit