The rule of law as export product

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

304 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)171-185
TijdschriftThe Theory and Practice of Legislation
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2-mei-2017

Citeer dit