The Sage handbook of economic geography

Vassilis Tselios*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)189-190
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnvironment and planning b-Planning & design
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan-2012

  Citeer dit