The SARCUS project: evidence-based muscle assessment through ultrasound

Stany Perkisas*, Stephane Baudry, Juergen Bauer, David Beckwee, Anne-Marie De Cock, Hans Hobbelen, Harriet Jager-Wittenaar, Agnieszka Kasiukiewicz, Francesco Landi, Ester Marco, Ana Merello, Karolina Piotrowicz, Elisabet Sanchez, Dolores Sanchez-Rodriguez, Aldo Scafoglieri, Alfonso Cruz-Jentoft, Maurits Vandewoude

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)157-158
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean geriatric medicine
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - feb-2019

  Citeer dit