The scope of experimental economics

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)216 - 224
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit