The Secular Beyond: Free Religious Dissent and Debates over the Afterlife in Nineteenth-Century Germany

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)629-658
Aantal pagina's30
TijdschriftChurch history
Volume77
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-sep-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit