THE SHORT-TERM AND LONG-TERM EFFECT OF SINGLE HIGH-DOSE INTRAOPERATIVE ELECTRON-BEAM IRRADIATION OF RETROPERITONEAL STRUCTURES - AN EXPERIMENTAL-STUDY IN DOGS

H J Hoekstra*, D M Mehta, J W Oosterhuis, P Westra, J van den Dungen , R G Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)240-247
  Aantal pagina's8
  TijdschriftEuropean Journal of Surgical Oncology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - jun-1990

  Citeer dit