The shoulders of giants

Adam Weir*, Johannes L. Tol, Johannes Zwerver

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)873-873
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Sports Medicine
Volume47
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - sep.-2013

Citeer dit