The Significance of Hedonic Values for Environmentally Relevant Attitudes, Preferences, and Actions

Linda Steg*, Goda Perlaviciute, Ellen van der Werff, Judith Lurvink

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

447 Citaten (Scopus)
2116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Significance of Hedonic Values for Environmentally Relevant Attitudes, Preferences, and Actions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases