The sixth symposium on Lactic Acid Bacteria

WN Konings*, JHJH in't Veld, OP Kuipers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-1
Aantal pagina's1
TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume76
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusPublished - nov.-1999

Citeer dit