The socio-political dynamics of secularism and epistemological injustice in global justice theory and practice

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
478 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The socio-political dynamics of secularism and epistemological injustice in global justice theory and practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Social Sciences

Keyphrases