The sooner the better: Management of time in district courts

M. Herweijer, A.T. Marseille, A.J.G.M. van Montfort*, P.O. de Jong

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-51
Aantal pagina's17
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Law
Volume33
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit