The spatial preference map of Dutch entrepreneurs

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)129-131
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume104
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2013

Citeer dit