The specification of the probability functions in Tullock's rent-seeking contest

P. Kooreman, L. Schoonbeek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TitelEfficient rent-seeking, chronicle of an intellectual quagmire
RedacteurenA. Lockard, G. Tullock
Plaats van productieDordrecht/Boston/London
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Pagina's313 - 315
Aantal pagina's3
StatusPublished - 2001

Citeer dit