The Srebrenica report - What do we learn from it?

F Ankersmit*, M Grever, E Jonker, R Peters, K Ribbens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)190-194
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume116
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit