The story of the delinquent Asperger: On connecting autistic conditions to delinquency

Vertaalde titel van de bijdrage: Het verhaal van de delinquente Asperger

Hilde Tjeerdema

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1079 Downloads (Pure)

Samenvatting


De afgelopen jaren vonden er in binnen- en buitenland meerdere strafzaken plaats waarin gedragsdeskundigen een verdachte diagnosticeerden met een stoornis op het autistische spectrum die relevant zou zijn voor de totstandkoming van het delict. Autistische aandoeningen vormen geen uitzondering meer op het pallet van stoornissen zoals heden ten dage opgetekend door Nederlandse pro Justitia rapporteurs. Ook in de forensisch-psychiatrische literatuur vindt men gedetailleerde gevalsbeschrijvingen, met name van mensen met de diagnose syndroom van Asperger die atypische en soms gewelddadige misdaden pleegden. Dit proefschrift beschrijft hoe de (veronderstelde) relatie tussen het syndroom van Asperger en delinquentie een object van onderzoek werd en hoe voorbeeldportretten hierin een sleutelrol vervulden. Verder analyseert dit proefschrift de manieren waarop forensische gedragsdeskundigen in hun rapporten relaties leggen tussen het syndroom van Asperger en delinquentie; wat voor soort verhalen treft men aan in deze rapporten? Hoe komt een redenering van stoornis naar delict tot stand en welke dilemma’s ervaren de deskundigen hierbij zelf? Samengevat, in The story of the delinquent Asperger wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe relaties tussen autistische aandoeningen en delinquentie tot stand komen in de onderzoeken van Nederlandse pro Justitia rapporteurs.
Vertaalde titel van de bijdrageHet verhaal van de delinquente Asperger
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Draaisma, Douwe, Supervisor
  • Dehue, Trudy, Supervisor
Datum van toekenning14-sep.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9796-2
Elektronische ISBN's978-90-367-9795-5
StatusPublished - 2017

Citeer dit