The subjective conditions of human morality: The relevance of Kant’s moral psychology

  Onderzoeksoutput

  891 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Op basis van de standaardopvatting van Kants morele theorie vormt het merendeel van onze subjectieve, psychologische condities (zoals instincten, gevoelens en verlangens) een obstakel voor moraliteit en zijn slechts enkele van die condities hulpmiddelen. Maar zelfs die laatste zijn uiteindelijk louter instrumenten in de uitvoering van morele handelingen op grond van bepaalde maximes (onze eigen handelingsprincipes). Deze gangbare interpretatie lijkt dus geen ruimte te bieden voor een daadwerkelijk relevante morele psychologie. In dit proefschrift probeer ik in de eerste plaats aan te tonen dat Kants ethiek een waarlijk relevante morele psychologie bevat. In de kern is de relevantie ervan gelegen in het feit dat Kant bepaalde psychologische condities als noodzakelijk beschouwde voor zowel het naleven als het aannemen van morele maximes. Om uit te leggen waarom we deze subjectieve condities moeten ontwikkelen om morele maximes (die ons daadwerkelijk aanzetten tot juist handelen) aan te kunnen nemen, richt ik me eerst op Kants begrip van morele zelfbeheersing. Vervolgens behandel ik kracht en zwakte van ons vermogen tot zelfbeheersing. Uiteindelijk interpreteer ik Kants opvatting van het geweten en breid ik deze interpretatie uit met het ontwikkelen van een theoretisch raamwerk voor het bestuderen van de vraag of morele tekortkomingen die kenmerkend zijn voor psychopaten te herleiden zijn tot beperkingen in hun gewetensfuncties. Door te beargumenteren hoe vruchtbaar Kants theorie van het geweten is voor het verklaren van de morele incompetentie van psychopaten, laat ik zien dat Kants morele psychologie relevant is voor de hedendaagse morele psychologie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kleingeld, Pauline, Supervisor
  Datum van toekenning22-jun-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9850-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-9849-5
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit