THE SURGICAL ANATOMY OF THE LEFT-VENTRICULAR OUTFLOW TRACT IN ATRIOVENTRICULAR SEPTAL-DEFECT

T EBELS*, SY HO, RH ANDERSON, EJ MIEJBOOM, A EIJGELAAR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)483-488
Aantal pagina's6
TijdschriftAnnals of thoracic surgery
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-1986

Citeer dit