The sustainability of sustainability

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21 - 33
Aantal pagina's33
TijdschriftJournal of Environmental Assessment Policy and Management (JEAPM)
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit