De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageThe tax-exempt investment institution (EII)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)267-277
Aantal pagina's10
TijdschriftFiscaal Ondernemingsrecht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift135
StatusPublished - 15-nov-2014

Citeer dit