The taxation of foreign passive income for groups of companies

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)825-832
Aantal pagina's8
TijdschriftWeekblad voor Fiscaal Recht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift7031
Vroegere onlinedatum7-jan-2014
StatusPublished - 7-jan-2014

Citeer dit