De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken

Roelien Linthorst, K. de Glopper

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  337 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageThe teaching of reading comprehension in secondary education: lesson observations in language and content-area classes
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)150-166
  Aantal pagina's17
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit