The Templars, the witch, and the wild Irish. Vengeance and heresy in medieval Ireland. By Maeve Bridget Callan

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)857-858
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Ecclesiastical History
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - okt.-2017

  Citeer dit