The test−retest reproducibility of the multiple array probe Leiden in men with lower urinary tract symptoms

Martina Beverini, Selma Goes, Lambertus P.W. Witte, Gommert A. van Koeveringe, Nienke van der Laan, Grietje E. Knol-de Vries, Marco H. Blanker*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The test−retest reproducibility of the multiple array probe Leiden in men with lower urinary tract symptoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Neuroscience