The Therapeutic Alliance Predicts Outcomes of Cognitive Behavior Therapy but Not of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depressive Symptoms

Evelien Snippe, Joke Fleer, K. Annika Tovote, Robbert Sanderman, Paul M. G. Emmelkamp, Maya J. Schroevers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)314-315
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume84
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - aug.-2015

Citeer dit