The Thoughtless Image: Woolf, Rancière on Photography

Elena Gualtieri

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  193 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)307-320
  Aantal pagina's14
  TijdschriftLe Tour Critique
  Volume2013
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 12-dec-2013

  Citeer dit