The tonic response to the infant knee jerk as an early sign of cerebral palsy

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)626
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Neurology
Volume24
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusPublished - jul-2017

Citeer dit