Consignatie, beschikkingsbevoegdheid en schuldenaarschap

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe transfer of property through a limited right agent
Originele taal-2Dutch
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2017
Nummer van het tijdschrift7134
StatusPublished - 21-jan-2017

Citeer dit