The Transformation of Enforcement: European Economic Law in a Global Perspective (eds H.-W. Micklitz & U.A. Wechsler). Hart Publishing. 2016. 412 pp. ISBN:978-1-84946-891-6.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)813-819
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Review of Private Law
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2017

Citeer dit