The tubarial glands paper: A starting point. A reply to comments

Matthijs H Valstar*, Bernadette S de Bakker, Roel J H M Steenbakkers, Kees H de Jong, Laura A Smit, Thomas J W Klein Nulent, Robert J J van Es, Ingrid Hofland, Bart de Keizer, Bas Jasperse, Alfons J M Balm, Arjen van der Schaaf, Johannes A Langendijk, Ludi E Smeele, Wouter V Vogel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)308-311
Aantal pagina's4
TijdschriftRadiotherapy and Oncology
Volume154
Vroegere onlinedatum10-dec-2020
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit