The Two Faces of Higher Eukaryotic DNA Replication Origins

Maarten H.K. Linskens, Joel A. Huberman

OnderzoeksoutputAcademic

45 Citaten (Scopus)
270 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftCell
Volume62
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1990

Citeer dit