The u-can-act Platform: A Tool to Study Intra-individual Processes of Early School Leaving and Its Prevention Using Multiple Informants

Frank J. Blaauw*, Mandy A. E. van der Gaag, Nick R. Snell, Ando C. Emerencia, E. Saskia Kunnen, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

126 Downloads (Pure)

Zoekresultaten