The ubiquity of Coxeter-Dynkin diagrams: an introduction to the A-D-E problem

M. Hazewinkel, Wim Hesselink, D. Siersma, F.D. Veldkamp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)257-307
Aantal pagina's51
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume25
StatusPublished - 1977

Citeer dit