The Ultraviolet Reddening Law in the 30 Doradus Complex

J. Borgman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)245-251
Aantal pagina's7
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1978

Citeer dit