The unification of private international law on international commercial contracts within the regional legal system of ASEAN

Bajuseto Hardjowahono

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
  Datum van toekenning12-dec.-2005
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit