The Unprecedented Light Variations of NGC2346

Robert H. Mendez, R GATHIER, VS NIEMELA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)L5-L8
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAstronomy & astrophysics
  Volume119
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit