The Upper Hand of the Otu Amyloid Fibers: Increasing Enzymatic Activity and Prolonging Lifespan

Catherine Rabouille*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  16 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)225-226
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMolecular Cell
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 18-apr.-2019

  Citeer dit