THE USE OF A HUMAN DONOR FLORA FOR RECONTAMINATION FOLLOWING ANTIBIOTIC DECONTAMINATION

PJ HEIDT*, D VANDERWAAIJ, JM VOSSEN, WDH HENDRIKS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)53-63
  Aantal pagina's11
  TijdschriftProgress in food and nutrition science
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit