The use of data collection exercises in field courses

G.J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)141-149
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Geography in Higher Education
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit