The use of DNA-DNA hybridization for determination of the relationship between some blue-green algae (Cyanophyceae)

WT Stam, G Venema

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)327-342
  Aantal pagina's16
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - aug-1977

  Citeer dit