THE USE OF DNA FLOW-CYTOMETRY IN THE DIAGNOSIS OF TRIPLOIDY IN HUMAN ABORTIONS

MW VANOVEN*, CJF SCHOOTS, JW OOSTERHUIS, JF KEIJ, A DAMMEIRING, HJ HUISJES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)238-242
  Aantal pagina's5
  TijdschriftHuman Pathology
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - mrt.-1989

  Citeer dit