The use of genotype-phenotype correlations in mutation analysis for the long QT syndrome [1]

I.M. Van Langen, E. Birnie, M. Alders, Rosalie J.E. Jongbloed, H. Le Marec, A.A.M. Wilde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141-145
Aantal pagina's5
TijdschriftJOURNAL OF MEDICAL GENETICS
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2003

Citeer dit