The use of radiotracers in drug discovery and development

AMJ Paans*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  ArtikelnummerPII S1359-6446(03)02760-0
  Pagina's (van-tot)734-734
  Aantal pagina's1
  TijdschriftDrug Discovery Today
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift16
  StatusPublished - 15-aug-2003

  Citeer dit